Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

12 sierpnia 2014

Opodatkowanie renty dożywotniej otrzymanej z Belgii

199

Otrzymanie renty dożywotniej z Belgi będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. Jednak na mocy art. 21 ust.1 pkt 3c otrzymana kwota będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2014 roku nr ITPB1/415-444/14/MR

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca od 1 stycznia 1996 r. pobiera z Belgii świadczenie z tytułu wypadku przy pracy, który miał miejsce 14 lipca 1993 r. Posiada stałą niezdolność do pracy (przyznany stopień – 8%). Świadczenie wypłacane jest raz w roku przez fundusz wypadków przy pracy (Fonds Des Accidents Du Travail). Suma roczna brutto za 2013 r. wynosi 1.121,09 EUR, wypłacana będzie do czasu przejścia na emeryturę.

Zasady ustalenia i wysokość świadczenia wynika z wynagrodzenia podstawowego według art. 34, art. 36 ustawy o wypadkach przy pracy. Według art. 24 pkt 3 ww. ustawy świadczenie jest odpowiednio pomniejszone. Świadczenie roczne jest przelewane z zastrzeżeniem włączenia do emerytury lub zasiłku przewidziane w art. 42 ww. ustawy. Po wygaśnięciu okresu odwołania (3 lata) od zatwierdzenia ugody roczne świadczenie zostało zamienione zgodnie z art. 24 ustawy o wypadkach przy pracy na rentę dożywotnią z zastrzeżeniem wypłaty całościowej.

Czy świadczenie pobierane raz w roku z Belgii jest w Polsce zwolnione z podatku?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a, 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl art. 18 konwencji z dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii emerytury i inne podobne świadcze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.