Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

2 lipca 2014

Opodatkowanie działalności w zakresie hodowli ślimaków

220

Działalność w zakresie hodowli ślimaków jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2014 nr ILPB1/415-315/14-2/IM.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w zakresie hodowli ślimaków sklasyfikowaną w polskiej klasyfikacji usług w dziale 01.49.Z jako chów i hodowla pozostałych zwierząt (podklasa obejmuje m.in. ślimaka). Na potrzeby działalności Wnioskodawca wykorzystuje budynki gospodarcze o powierzchni 37,5 m² oraz grunty rolne o powierzchni 1200 m² - stanowiące własność rodziców Wnioskodawcy.

Działalność prowadzona będzie w okresie od listopada do kwietnia w pomieszczeniach gospodarczych, a od maja do października na zewnątrz. Okres przetrzymywania ślimaków w fazie tuczu od zakupu do momentu sprzedaży wynosić będzie 7 do 8 miesięcy. Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków jest zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, czy też jako działalność rolnicza zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), co do zasady, dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,

  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

  4. 2 miesiące - w przypadku po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.