Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE

4 maja 2015

Opodatkowanie działalności fotograficznej kartą podatkową

197

W ramach samozatrudnienia prowadzić będę własny zakład fotograficzny. Zakres usług świadczonych w ramach tego zakładu będzie obejmować zdjęcia do dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów, obsługę fotograficzną uroczystości rodzinnych (chrzciny, wesela, rocznice urodzinowe i imieniny) z nagrywaniem filmów, aż po fotografię reklamową i artystyczną. Ponieważ jest to moja pierwsza działalność, najchętniej wybrałabym jako formę opodatkowania kartę podatkową. Czy moja działalność może być w takiej formie? Jeżeli nie to jaka forma opodatkowania byłaby dla mnie najlepsza?

ODPOWIEDŹ

Przedsiębiorca będzie mógł opodatkować przychody z działalności gospodarczej (usługi w zakresie fotografii) pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozpoczynając działalność gospodarczą o zamiarze wyboru takiej formy przedsiębiorca będzie musiał powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego składając zawiadomienie o wyborze tej formy na druku PIT-16.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

  • złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

  • we wniosku, o którym mowa powyżej, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,

  • przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

  • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

  • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

  • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

  • pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

W części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy pod poz. 90 wymienione zostały usługi fotograficzne. Należy jednak podkreślić, iż w kolejnym załączniku nr 4”charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo - usługowej objętej w formie karty podatkowej” ustawodawca szczegółowo określił, iż pod pojęciem usług fotograficznych opodatkowanych kartą podatkową należy wyłacznie rozumieć: ,,Wykonywan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.