Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

29 lipca 2014

Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży wirtualnej waluty

199

Dochód uzyskany ze sprzedaży wirtualnej waluty będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód z praw majątkowych, który należy rozliczyć zgonie z art. 27 ust.1 tzn. wg skali podatkowej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 czerwca 2014 roku nr IPPB1/415-276/14

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca nabywał wirtualne środki płatnicze (tzw. bitcoiny) za dolary amerykańskie w roku 2011 i w roku 2013. Bitcoiny były zbywane przez wnioskodawcę za dolary amerykańskie i złotówki w roku 2013.

Transakcje nabywania i zbywania bitcoinów Podatnik realizował na trzech giełdach: w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii. Ze względu na specyfikę działalności ww. giełd zbycie bitcoinów odbywało się na rzecz anonimowych nabywców. Do zawarcia transakcji dochodzi przeważnie w momencie dokonania płatności. Tym samym zbywca bitcoinów w momencie ich zbycia otrzymuje od razu płatność.

Wnioskodawca nie zarejestrował ani nie zgłosił do organów podatkowych transakcji nabywania i zbywania bitcoinów (w tym jako działalności gospodarczej). Podatnik nie prowadził ewidencji księgowej dokonywanych przez siebie transakcji nabywania i zbywania bitcoinów. Transakcje te zostały udokumentowane w formie przelewów bankowych.

Wnioskodawca nie korzysta i nie korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej ani nie korzystał ze zwolnień podatkowych (z wyjątkiem ulgi na internet). Oprócz dochodów ze zbycia bitcoinów Wnioskodawca osiągał dochody ze stosunku pracy, umowy o przeniesienie praw autorskich i z umowy o dzieło. 

Podatnik zwrócił się z pytaniami:

  1. Jak należy zakwalifikować transakcje zbycia i nabycia bitcoinów czy będzie to należało do kategorii „pozarolnicza działalność gospodarcza" w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 updof czy też uznać za transakcje mające za przedmiot „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych" w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 updof ?

  2. Jak należy rozliczyć zakupywane i zbywane bitcoiny czy można stosować zasadę „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”?

  3. Czy właściwym jest rozliczenie transakcji na podstawie wyciągów bankowych?

  4. Czy dochód ze zbycia bitcoinów należy opodatkować na zasadach art. 30a ust, 1 pkt 3 updof, a więc podlegający opodatkowaniu wg stawki 19%?

  5. Czy dochód ze zbycia bitcoinów powinien w ogóle podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z uwagi na to, że Wnioskodawca dokonywał nabywania i zbywania bitcoinów na giełdach w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii, zastosowanie w niniejszej sprawie znajduje:

  • Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20.07.2006r.-

  • Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Tokio dnia 20.02.1980 r.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami sprzedaż bitcoinów przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.