Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy odsetki od środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przychodem dla spółki?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy bank doliczy odsetki od środków przekazanych na wyodrębniony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, odsetki te nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mają obowiązek utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Fundusz ten tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczy zatrudnionych. Przy czym środki funduszu zwiększa się o:

  • wpływy  z  opłat  pobieranych  od  osób  i  jednostek  organizacyjnych  korzystających z działalności socjalnej;

  • darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych;

  • odsetki od środków funduszu;

  • wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe;

  • wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego;

  • przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych;

  • przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.