Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e)

5 września 2014

Odliczenie przez spadkobierców ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów

204

Nabyte w drodze spadku prawo do ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów przysługuje spadkobiercy pod warunkiem kontynuowania przez niego na własny rachunek działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej przez spadkodawcę.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lipca 2014 r. nr IBPBI/1/415-481/WRz

Sytuacja Podatnika

Ojciec Wnioskodawcy, prowadził działalność gospodarczą w zakresie stolarstwa. Kształcił uczniów i z tego tytułu uzyskał ulgi podatkowe. Zmarł nagle 6 grudnia 2007 r. Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego Wnioskodawca otrzymał część w pozostawionej masie spadkowej, tj. nieruchomość, samochód osobowy, udziały w spółdzielni rzemieślniczej oraz ulgę za wykształcenie uczniów. Stosowne dokumenty zostały zgłoszone do naczelnika urzędu skarbowego, który 13 marca 2008 r. wydał zaświadczenie, w którym wykazano nabycie m.in. udziału w uldze za wykształcenie uczniów. Ulga za wykształcenie uczniów została ustalona na podstawie przepisu art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującym do 31 grudnia 2004 r. Ulga ta nie została wykorzystana przez zmarłego ojca, lecz na podstawie Księgi Czwartej (Spadki) ustawy Prawo cywilne - spadek po ojcu przypadł także Wnioskodawcy. Naczelnik urzędu skarbowego na podstawie Ordynacji podatkowej wydał zaświadczenie w oparciu o ustawę o podatku od spadków i darowizn. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że jest pracownikiem zatrudnionym na postawie umowy o pracę i z tego tytułu uzyskuje dochody. Został pouczony w urzędzie skarbowym, że jako osoba pracująca fizycznie na podstawie umowy o pracę nie ma prawa do wykorzystania przypadającej na niego po ojcu ulgi za wykształcenie uczniów. Czy podatnik otrzymujący świadczenie ze stosunku pracy ma prawo do odliczenia ulgi za wykształcenie uczniów otrzymanej w spadku po zmarłym ojcu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r., podatnicy uzyskujący przychody wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3, mogą korzystać z ulgi polegającej na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów, zwanej dalej "ulgą uczniowską".

Natomiast stosownie do art. 27c ust. 2 ww. ustawy w powyższym brzmieniu, ulga uczniowska, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego lub osobowej spółki handlowej, z wyjątkiem spółki partnerskiej, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego. Ulga ta przysługuje także w przypadku, gdy uprawnionym do szkolenia uczniów jest przynajmniej jeden ze wspólników lub pracownik osoby (spółki) prowadzącej działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2004 r., uchylony został art. 27c ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujący zasady przyznawania ulgi uczniowskiej. Jednakże podatnikom umożliwiono korzystanie z ww. ulgi na zasadzie praw nabytych.

Stosownie bowiem do art. 13 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, którym przysługuje prawo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.