Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka chciała zwiększyć limit kredytowy. Bank wskazał, iż jest to możliwe po złożeniu dodatkowego zabezpieczenia. Zaprzyjaźniona Spółka „X” udzieliła nam zabezpieczenia w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomości. Za zabezpieczenie hipoteczne nie przewidziano wynagrodzenia. Czy ustanowienie hipoteki kaucyjnej jako zabezpieczenie udzielonego kredytu będzie dla naszej Spółki stanowić przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Tak, nieodpłatne ustanowienie hipoteki kaucyjnej jako zabezpieczenie udzielonego kredytu prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Z analizy wskazanego przepisu wynika, iż co do zasady każde nieodpłatne świadczenie, tj przysporzenie korzyści przez Spółkę, w wyniku którego to „przysporzenia” Spółka nie będzie zobowiązana do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego, powoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

W przedstawionym przez Spółkę problemie, mamy do czynienia z sytuacją w której Spółka, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą chce zwiększyć kwotę przysługującego jej limitu kredytu obrotowego. Bank wyraził zgodę na zmianę postanowień umownych pod warunkiem d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę