Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , NIERUCHOMOŚCI

14 września 2014

Najem mieszkania jako koszt podatkowy

213

W związku z prowadzeniem, przez pewien czas, działalności gospodarczej poza siedzibą firmy zasadne jest wynajęcie przez właściciela mieszkania. Bez dokonania takiego wydatku niemożliwe było by uzyskanie przychodu z tytułu świadczenia usług doradztwa w zakresie informatyki.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 21 sierpnia 2014 r. nr ITPB1/415-615/14/AK.

Sytuacja Podatnika

Od marca bieżącego roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Przeważający rodzaj działalności to działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. W miesiącu marcu 2014 roku podpisał umowę z firmą prowadzącą wdrożenia oprogramowania w różnych instytucjach na terenie Polski. Obecnie firma, której Wnioskodawca jest podwykonawcą, prowadzi duży projekt wdrożeniowy na terenie X. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest kilka dni w tygodniu przebywać w X. W związku z faktem, iż usługi hotelowe pochłonęłyby znaczące kwoty wynajął mieszkanie w X. Również ze względów ekonomicznych i w związku z faktem, że ww. mieszkanie nie jest bezpośrednim miejscem prowadzenia działalności umowa najmu mieszkania została podpisana na nazwisko Wnioskodawcy, a nie jako umowa między dwoma firmami.

Czy Wnioskodawca ma prawo do uznania kwoty płaconej za wynajem mieszkania za koszt stanowiący koszt uzyskania przychodu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż do wydatków na wynajem mieszkania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej znajdują zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro zatem wydatki z tego tytułu spełniają kryterium celowości, o którym mowa w tym przepisie to mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.