Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY

4 maja 2015

Nagrody otrzymane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

215

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Za dobre wyniki w sprzedaży otrzymał nagrodę w postaci wycieczki zagranicznej ufundowanej przez firmę, dla której prowadził sprzedaż. Wycieczka odbyła się wiosną roku 2014. W styczniu 2015 roku podatnik otrzymał e-mail, w którym został poinformowany, iż koszt wycieczki wyniósł 10.000 zł i ma on z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy. Czy na podstawie e-mail przedsiębiorca ma zapłacić podatek i w jakiej wysokości? Czy według stawki 19% i rozliczyć go w ramach działalności gospodarczej wystawiając również fakturę VAT (i z jaką stawką), czy też w według stawki 18% i rozliczyć ją w rocznym zeznaniu podatkowym, czy też według stawki ryczałtowej 10% dla dochodów z wygranych?

ODPOWIEDŹ

Otrzymanie nagrody, o której mowa w pytania stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej opodatkowany stawką właściwą dla przychodów z tej działalności czyli stawką podatku liniowego (19%). Natomiast wykorzystanie nagrody w celach prywatnych będzie dla przedsiębiorcy neutralne podatkowo. W kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej nagrody w warunkach opisanych w pytaniu, przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT w związku z otrzymaniem tej nagrody.

UZASADNIENIE

Co do zasady wygrane w grach i konkursach opodatkowane są podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10%. Według art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwiedo Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof wolne od podatku są wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł. Według tego samego przepisu zwolnienia od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności.

Do przychodów z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o pdof zalicza się również wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125. W myśl art. 11 ust. 2 wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Według ust. 2a niniejszego przepisu wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - we...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.