Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

4 maja 2015

Kwota zmniejszająca podatek w przypadku dochodów z dwóch źródeł

169

Od 2014 roku prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie jestem zatrudniony na umowę o pracę - połowa etatu. W momencie rozliczenia rocznego wyszła mi kwota do zapłaty około 556 zł. Sprawdziłem otrzymany PIT-11 i stwierdziłem, że pracodawca dobrze mnie rozliczył. Z działalności gospodarczej nie powinienem zapłacić podatku ponieważ moje dochody osiągnęły 3.090 zł. Skąd wyszła ta różnica do zapłaty, jeśli naliczam podatek zgodnie z przepisami ?

ODPOWIEDŹ

Kwota podatku do zapłaty za rok 2014 w wysokości 556 zł jest „zwrotem” dwukrotnie uwzględnionej kwoty zmniejszającej podatek. Kwota ta zapewne została uwzględniona przez pracodawcę Podatnika i także przez samego Podatnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stąd w wyniku rozliczenia rocznego wyszła kwota do zapłaty w w/w wysokości.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota zmniejszająca podatek w danym roku jednemu podatnikowi przysługuje tylko raz. W roku 2014 kwota ta wynosi 556,02 zł. Wysokość tej kwoty ściśle wiąże się z kwotą dochodu wolną od podatku, która wynosiła w roku 2014 i obecnie wynosi 3.091,49 zł.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą i uzyskujący dochody z działalności, w myśl art 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązany jest wpłacać zaliczki miesięcznie (chyba, że rozliczenie jest kwartalne). Wysokość zaliczek miesięcznych ustala się do listopada, poczynając od miesiąca, w którym dochody spowodowały obowiązek zapłacenia podatku. Obliczenie podatku następuje zgodnie z art. 27 u.p.d.o.f., który stanowi, że od kwoty obliczonej zaliczki odejmuje się kwotę zmniejszającą podatek. Z analizy wskazanego przepisu wynika, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, (rozliczający się na zasadach ogólnych) obliczając podatek dochodowy od zaliczki ma obowiązek uwzględnić kwotę zmniejszającą ten podatek.

Natomiast w sytuacji dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, płatnikiem zaliczki jest pracodawca, w myśl art 32 u.p.d.o.f. Zgodnie z ust. 3 art. 32 obliczoną zaliczkę pomniejsza się o kwotę (43,33 zł) stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która to została określona w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Należy jednak pamiętać, iż zakład pracy dokona stosownego zmniejszenia dopiero w sytuacji gdy pracownik przed pierwszą wypłatą złoży pracodawcy oświadcze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.