Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

23 lutego 2015

Kiedy nie można rozliczać dochodów „podatkiem liniowym”

211

W sytuacji gdy w danym roku podatkowym świadczymy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na rzecz byłego (lub obecnego) pracodawcy, które to usługi są tożsame z czynnościami jakie wykonywaliśmy w ramach stosunku pracy wówczas nie możemy tak uzyskanych dochodów rozliczać „podatkiem liniowym”.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2015 roku nr IBPBI/1/415-1411/14/ZK

Sytuacja Podatnika

W okresie od 15 marca 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Szpitalu Specjalistycznym. Prowadząc (od 1 sierpnia 2014 r.) indywidualną praktykę lekarską świadczy usługi lecznicze na rzecz byłego pracodawcy na podstawie umowy cywilno¬prawnej. Za świadczone usługi wystawia fakturę dokumentującą zakres świadczonych usług w okresie rozliczeniowym. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest wg skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy mam prawo do rozliczania od 2015 r. podatku dochodowego od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 9a ust. 2 i art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do zastosowania stawki podatkowej wynoszącej 19% w stosunku do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W celu odpowiedzi na powyższe pytanie należy odnieść się do brzmienia art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.