Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE , NIERUCHOMOŚCI

2 kwietnia 2015

Formy opodatkowania czynszu otrzymanego w związku z wynajęciem garażu

187

Czy przychody z wynajmu garażu należy opodatkować podatkiem dochodowym w formie zryczałtowanego podatku dochodowego?

ODPOWIEDŹ

Przychody z wynajmu garażu dokonywanego poza działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uzyskujący przychody z tego tytułu może wybrać jedną z dwóch metod opodatkowania takich przychodów. Opodatkować je możemy zryczałtowanym podatkiem dochodowym przy zastosowaniu stawki 8,5% wówczas uzyskany przychód wykażemy w zeznaniu podatkowym PIT-28, albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej i wtedy przychód ten opodatkujemy łącznie z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wybierając formę podatku zryczałtowanego, musimy o tym powiadomić urząd skarbowy.

UZASADNIENIE

Oddając do odpłatnego używania poza działalnością gospodarczą, stanowiący własność czytelnika garaż na podstawie umowy najmu jest on zobowiązany do uiszczenia należnego podatku dochodowego od uzyskanych przychodów w postaci czynszu otrzymanego od najemcy tego garażu. Możliwy jest wybór jednej z form opodatkowania powyższego przychodu. Czytelnik może je opodatkować na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu stawki podatkowej 18% lub 32% w zależności od wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu. Podkreślenia wymaga fakt, iż dochody z najmu garażu łączy się z innymi dochodami np. z tytułu wynagrodzenia za pracę, co oznacz iż w przypadku gdy suma tych dochodów przekroczy górną kwotę pierwszego progu podatkowego tj. 85.528 zł, do dochodów powyżej tej kwoty zastosowanie będzie miała stawka podatkowa wynosząca 32%. W przypadku opodatkowania czynszu najmu na tzw. zasadach ogólnych, podstawą opodatkowania jest dochód. Oznacza to, że przy określaniu wysokości dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, uzyskany przychód można pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Kosztami tymi mogą być np. koszty związane z zawarciem umowy, koszty mediów ponoszonych przez wynajmującego (energia elektryczna, woda), koszty napraw jeżeli zgodnie z umową obciążają one wynajmującego. Jeżeli wynajmujący wydatkami za media obciąża najemcę, wystawiając im faktury zgodnie z dokumentem otrzymanym od dostawcy mediów, wówczas otrzymana refundacja stanowi dla n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.