Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE , TRANSPORT

13 września 2014

Faktura od firmy leasingowej za udzielenie informacji staży miejskiej a KUP

203

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna. Korzystam z samochodu na podstawie umowy leasingu. Otrzymałem mandat za przekroczenie prędkości. Firma leasingowa wystawiła fakturę za udzielenie przez nią informacji straży miejskiej o użytkowniku pojazdu. Czy można wartość tej faktury ująć w kosztach podatkowych? Jeżeli tak to w kwocie netto czy brutto?

ODPOWIEDŹ

Przedmiotowej faktury nie można ująć w kosztach podatkowych. Kosztem obniżającym przychód podatnika może być tylko taki wydatek, który będzie bezpośrednio bądź pośrednio związany z przychodami osiąganymi w działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

W myśl art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) albo art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 updof albo art. 16 ust. 1 updop. Z analizy wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, że kosztem obniżającym przychód podatnika może być tylko wydatek bezpośrednio lub pośrednio związany z jego przychodami osiąganymi w działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne nie można uznać „opłaty za udzielenie informacji o korzystającym z pojazdu” za koszt uzyskania przychodów, gdyż nie można tego wydatku powiązać z konkretnym przychodem osiągniętym przez podatnika.

Za takim rozumowaniem przemawiają również zapisy art. 23 ust. 1 pkt 15 updof i odpowiednio art. 16 ust.1 pkt 18 updop. Stosownie do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.