Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

2 lipca 2015

Dochód ze sprzedaży rzeczy będących przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie udzielonej pożyczki

307

Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek pieniężnych - nie jest to działalności w ramach lombardu. Na zabezpieczenie udzielonych pożyczek i należnych od nich odsetek zawierane są umowy przenoszące na moja osobę przysługujące pożyczkobiorcy prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej, tzw. umowa przewłaszczenia (umowy zawierane są w formie aktu notarialnego). Zgodnie z jej treścią pożyczkobiorca ma prawo do korzystania z przedmiotu tej umowy oraz do pobierania z niej pożytków, jak również ponoszenia kosztów związanych z jej używaniem. Dodatkowo pożyczkobiorca jest zobowiązany na własny koszt dokonać ubezpieczenia przedmiotu umowy od zdarzeń losowych, a w przypadku samochodu dokonać ubezpieczenia ac ze wskazaniem w umowie ubezpieczenia, iż wypłacane z niej należności przysługiwać będą pożyczkodawcy. W sytuacji gdy pożyczkobiorca nie dokona spłaty w określonym w umowie terminie, rzecz staje się moją własnością. Rzecz ta jest później sprzedawana w ramach prowadzonej działalności. W związku z opisana sytuacją, w jaki sposób należy określić wysokość dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym?

ODPOWIEDŹ

Zawarcie umowy przewłaszczenia jako zabezpieczenia u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.