Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , TRANSPORT

31 marca 2015

Diety kierowców prowadzących działalność gospodarczą

237

Jestem pracownikiem firmy transportowej. W związku z wprowadzoną w Niemczech stawką minimalną wynagrodzenia, mój pracodawca proponuje mi założenie działalności gospodarczej i w jej ramach wykonywanie powierzonych mi obowiązków. Czy w ramach prowadzonej przeze mnie działalności mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety w wysokości określonej w przepisach?

ODPOWIEDŹ

Tak, diety z tytułu podróży służbowych poniesione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, jednakże do wysokości diet przysługujących pracownikom, określonych w odrębnych przepisach.

UZASADNIENIE

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podejmuje różnego rodzaju działania w celu zabezpieczenia lub zachowania swego źródła przychodów. Zdarza się, że kierowcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, nie wiedzą czy z tego tytułu przysługują im diety i w jakiej wysokości.

Zagadnienie to reguluje art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Z przepisu tego wynika, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów podatkowych wysokość diety, jednak nie wiecej niż określają to odrębne przepisy. Odrębnymi przepisami, o których mowa w powołanym artykule jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podroży służbowej poza granicami kraju oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Przepisy o podatku dochodowym ustalają ograniczenie zaliczenia diet z tytułu odbycia podroży służbowej właściciela firmy do kosztów podatkowych do wysokości diety przysługującej pracownikom. Zakresem tego unormowania zostały objęte wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą bez wykluczenia ze względu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.