Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , AMORTYZACJA

2 lutego 2015

Czy odszkodowanie stanowi przychód podatkowy

257

Prowadzę działalność gospodarczą, rozliczając podatek w formie zryczałtowanej w wysokości 3%. Zdarzenie losowe spowodowało zniszczenie lokalu co uniemożliwiło mi jej prowadzenie przez pewien czas. W tym miesiącu ubezpieczyciel wypłacił mi odszkodowanie za utracone przychody, tj. za brak możliwości prowadzenia działalności w trakcie remontu lokalu. Czy to odszkodowanie jest opodatkowane, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i w jakiej formie odprowadzić podatek?

ODPOWIEDŹ

Otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód podatkowy ze źródła przychodów - działalność gospodarcza. W takim wypadku odszkodowanie będzie opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu.

UZASADNIENIE

Podstawą do odpowiedzi na powyższe pytanie jest regulacja zawarta w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof), gdzie ustawodawca wprost kwalifikuje otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej jako przychód podatkowy.

Zauważyć należy, że ww. ustawa, w art. 21 ust. 1 podaje również katalog zwolnień przedmiotowych, wymieniając odszkodowania, które korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jednak ten sam przepis zawiera wyłączenia, do których zwolnienie to nie ma zastosowania. I tak, w pkt 3 lit. e) wymieniono odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przedstawione w pytaniu zdarzenie losowe spowodowało u Pana, jako poszkodowanego, utratę korzyści w postaci braku możliwości pozyskiwania przez określony czas zysku, który - gdyby wystąpił - podlegałby opodatkowaniu. Zawarta um...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.