Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 18-24)

12 czerwca 2015

Brak podatku u źródła od usług pośrednictwa świadczonego przez kontrahenta z Libanu

179

Przychody uzyskiwane z tytułu pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego na terenie Arabii Saudyjskiej, Kataru i Libanu nie zostały wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń w nim wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2015 roku nr IBPBI/2/4510-251/15/MS

Sytuacja Podatnika

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka podpisała umowę z kontrahentem mającym siedzibę w Libanie.

Z tytułu świadczenia usług kontrahentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości określonego w umowie procentu od zrealizowanej przez Zleceniodawcę sprzedaży na rzecz kontrahentów pozyskanych przez Agenta. Rozliczenie wynagrodzenia następować będzie po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Zleceniodawcę, sporządzonej w oparciu o zrealizowaną wartość sprzedaży towarów.

Głównym celem ww. umowy jest zwiększenie sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Zleceniodawcy, a zatem głównym elementem ww. umowy jest usługa pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego, a pozostałe usługi świadczone przez Agenta mają jedynie charakter pomocniczy względem usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego.

Czy wypłacając Agentowi wynagrodzenie w związku z realizacją obowiązków wynikających z podpisanej umowy Zleceniodawca będzie zobowiązany pobrać ryczałtowy podatek „u źródła” w wysokości 20% zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

No wstępie Dyrektor powołał sie na art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który to określa, że podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W niniejszej regulacji wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę