Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

16 stycznia 2015

Prawo do kontynuacji uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej po przejęciu spółki

198

Spółką przejmująca jest uprawniona do kontynuacji metody uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczone, których wysokość będzie kalkulowana na dotychczasowych zasadach.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2014 roku nr IPTPB3/423-249/14-2/KC.

Sytuacja Podatnika

Spółka Akcyjna planuje połączenie z Y S.A. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, co oznacza, że Wnioskodawca dokona połączenia przez przejęcie. W wyniku dokonanego przejęcia cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony do Spółki, natomiast Spółka Przejmowana zgodnie z przepisami prawa zostanie wykreślona z rejestru. W związku z połączeniem nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy. Księgi Spółki Przejmowanej w zależności od ostatecznie wybranej metody rozliczenia połączenia zostaną lub nie zostaną zamknięte. Wnioskodawca, jak również Spółka Przejmowana są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i są zobowiązani do dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwa sposoby uiszczania zaliczek: w formie uproszczonej oraz na zasadach ogólnych. Wnioskodawca opłaca zaliczki w formie uproszczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei Przejmowana Spółka opłaca zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych na zasadach ogólnych, zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ww. ustawy.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuacji uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej po połączeniu ze Spółką Przejmowaną?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym po połączeniu powinien uiszczać on zaliczki w uproszczonej formie w wysokości w jakiej były one opłacane przed połączeniem, bez zmiany ich wysokości.

Zgodnie art. 25 ust. 6-10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego Spółka nabyła prawo do opłacania zaliczek na podatek w formie uproszczonej obliczonej w oparciu o zeznanie podatkowe Spółki złożone w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata.

W ocenie Wnioskodawcy, zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego, jakim jest połączenie przez przejęcie nie może przesądzać o ewentualnej zmianie sposobu odprowadzania zaliczek na podatek (co wynika z zasady praw nabytych). Należy także podkreślić, że prawo to przysługuje Wnioskodawcy niezależnie od tego, czy w wyniku połączenia powstanie obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej, czy też taki obowiązek nie powstanie. Powstanie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych będzie bowiem miało konsekwencje dla Spółki Przejmowanej, a nie dla Wnioskodawcy.

Wnioskodawca podkreśla, że przepisy ustawy o rachunkowości określają obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych dla Spółki Przejmowanej. T...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.