Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZDZIALY

21 maja 2015

2015.08.31 - Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących

110

Art. 46 - 51 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wersja obowiązująca od 31.08.2015 do 22.09.2015

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

23.09.2015 - 30.09.2015

zm. Dz.U. 2015 poz. 1333

31.08.2015 - 22.09.2015 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2015 poz. 693

08.07.2015 - 30.08.2015

zm. Dz.U. 2015 poz. 860

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodo...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę