Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZDZIAŁY

9 września 2014

2014.09.13 - Załącznik nr 4 Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy

167

Załącznik do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Wersja obowiązująca od 13.09.2014 do 02.11.2014

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

03.11.2014 - 31.12.2014

zm. Dz.U. 2014 poz. 1138

13.09.2014 - 02.11.2014 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2014 poz. 1146

25.07.2014 - 12.09.2014

zm. Dz.U. 2014 poz. 915

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych

Spis treści

 Poprzedni Załącznik

Następny Załącznik

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Załącznik nr 4Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy

Lp.

Państwo

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo Belgii

spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych, i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

2

Królestwo Danii

spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: "aktieselskab" i "anpartsselskab", oraz inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do "aktieselskaber"

3

Królestwo Hiszpanii

spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty prawa publicznego, które działają według prawa prywatnego, oraz inne podmioty utworzone zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego podlegające opodatkowaniu hiszpańskim podatkiem dochodowym od osób prawnych ("Impuesto sobre Sociedades")

4

Królestwo Niderlandów

spółki utworzone według prawa holenderskiego, określane jako: "naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag" i "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa holenderskiego podlegające opodatkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

5

Królestwo Szwecji

spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag"

6

Republika Malty

spółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li 1-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet"

7

Republika Austrii

spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentliches Rechts", "Sparkassen", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa austriackiego podlegające opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodowym od osób prawnych

8

Republika Cypryjska

spółki ustanowione według prawa cypryjskiego: "εταιρείες" zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym

9

Republika Czeska

spółki ustanowione według prawa czeskiego, określane jako: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným"

10

Republika Estońska

spółki ustanowione według prawa estońskiego, określane jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu"

11

Republika Federalna Niemiec

spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentliches Rechts", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych

12

Republika Finlandii

spółki utworzone według prawa fińskiego, określone jako: "osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", "säästöpankki"/"sparbank" i "vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag"

13

Republika Francuska

spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.