Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZDZIAŁY

9 września 2014

2014.09.13 - Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących

152

Art. 29 - 36 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Wersja obowiązująca od 13.09.2014 do 02.11.2014

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

03.11.2014 - 31.12.2014

zm. Dz.U. 2014 poz. 1138

13.09.2014 - 02.11.2014 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2014 poz. 1146

25.07.2014 - 12.09.2014

zm. Dz.U. 2014 poz. 915

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 15 lutego 1992 r.o podatku docho...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę