Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZDZIALY

11 sierpnia 2014

2014.05.15 - Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących

133

Art. 46 - 51 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wersja obowiązująca od 15.05.2014 do 26.05.2014

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

27.05.2014 - 24.07.2014

zm. Dz.U. 2014 poz. 598

15.05.2014 - 26.05.2014 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2014 poz. 567

01.04.2014 - 14.05.2014

zm. Dz.U. 2014 poz. 312

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodo...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę