Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZDZIALY

10 sierpnia 2014

2014.03.22 - Załącznik nr 2 Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego

174

Załącznik do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wersja obowiązująca od 22.03.2014 do 31.03.2014

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.04.2014 - 14.05.2014

zm. Dz.U. 2014 poz. 312

22.03.2014 - 31.03.2014 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2014 poz. 223

15.01.2014 - 21.03.2014

zm. Dz.U. 2013 poz. 1717

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych

*) Uwaga od redakcji: Podane Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2014 r. określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.09.2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1171).

Spis treści

Poprzedni Załącznik

Następny Załącznik

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Załącznik nr 2Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego*)

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

12

19

b) pozostałe

1 m2

4

53

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

79

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

9

08

b) pozostałe

1 m2

5

58

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5

23

5

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

16

b) gęsi

1 sztuka

1

36

c) kaczki

1 sztuka

 

36

d) indyki

1 sztuka

 

88

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

46

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

90

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

91

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

57

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

15

19

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

2

54

7

Wylęgarnie drobiu:

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.