Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZDZIALY

4 sierpnia 2014

2011.10.14 - Załącznik nr 1 Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

197

Załącznik do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wersja obowiązująca od 14.10.2011 do 31.12.2011

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2012 - 29.03.2012

zm. Dz.U. 2011 Nr 197 poz. 1170

zm. Dz.U. 2011 Nr 178 poz. 1059

zm. Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887

zm. Dz.U. 2011 Nr 75 poz. 398

zm. Dz.U. 2008 Nr 209, poz. 1316

14.10.2011 - 31.12.2011 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2011 Nr 205 poz. 1202

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych

Spis treści

Poprzedni Rozdział

Następny Załącznik

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Załącznik nr 1Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

Pozycja

Stawka

Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj)

Nazwa środków trwałych

Powiązanie z KRŚT

1

2

3

4

5

1

1,5

11

Budynki mieszkalne

 

15,16

122

Lokale mieszkalne 

 

2,5

10 

Budynki niemieszkalne 

10,11,12 13,14,1517,18,19

110

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej 

154

121

Lokale niemieszkalne 

 

4,5

102 

Podziemne garaże i zadaszone parkingi 

227

 

oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

293

104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, 

200

 

 

zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)

202

 

 

 

203 205 209 220 221

10

103

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 

125

109

Domki kempingowe, budynki zastępcze

169

 

- trwale związane z gruntem

198

010

Plantacje wikliny 

001

2

2,5

224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, 

250

 

doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

251

 

 

253 254 255 259 293

21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych 

256

290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 

28

291

Wieże przeciwpożarowe 

291

225

Melioracje podstawowe 

01

226

Melioracje szczegółowe 

01

4,5

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 

2

10

211

Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych 

651

221

Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów 

680

14

202

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne 

507

20

200

Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty 

510

03

7

3

Kotły i maszyny energetyczne 

3

14

323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie 

323

324

Silniki spalinowe na paliwo ciężkie 

324

325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe 

325

326

Silniki powietrzne 

326

343

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie 

343

344

Zespoły elektroenergetyczne

344

349

Reaktory jądrowe 

349

04

7

431

431-0 filtry (prasy) błotniarki

431

450

Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe) 

450

451

Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451-0 piece koksownicze) 

451

454

Piece do wypalania tunelowe 

454

475

Aparaty bębnowe 

475

477

Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 

477

10

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

4

14

41

Obrabiarki do metali 

40,41

44

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 

44

46

Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0) 

46

47

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0) 

47

18

449

Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych 

449

465

Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody 

465

469

469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu 

469

474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne 

474

479

479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu 

479

481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym 

481

482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

482

484

484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego 

484

Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,

484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe

Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi 

490

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne 

490

492

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami 

492

493

Z rodzaju 493 roboty przemysłowe 

493

20

434

434-01 maszyny do zamykania słoi 

434

Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek 

465

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

465

30

491

Zespoły komputerowe

491

5

7

506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza

506

507

507-2 i 507-3 krystalizatory

507

507-4 komory potne

548

548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego

548

583

583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla 

583

583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego 

10

512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 

512

513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 

513

 

514

514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni 

514

514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe 

514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni 

Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy 

 

514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze 

 

520

Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 

520

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe 

520-2 cyrkulaki 

520-3 szlifierki 

520-4 tokarki i wiertarki do kamienia 

520-5 kombajny do robót przygotowawczych 

523

Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 

523

525

525-31 autoklawy 

525

529

Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 

529

529-81 do produkcji elementów z lastryko 

529-82 do produkcji sztucznego kamienia 

56

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych 

56

582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM 

582

14

50

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 

50

517

Maszyny i urządzenia torfiarskie 

517

52

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych 

52

53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 

53

54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne 

54

55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej 

55

561

561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi 

561

 

568

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.