Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia do Ustawy o PDOP

28 marca 2015

20.03.2015 Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

182

Wersja obowiązująca od 25.03.2015 r.

Dotyczy: przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

 

 

25.03.2015 - .... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2015 poz. 416

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 20 marca 2015w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów stanowiących równowartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, wniesionych nieodpłatnie przez podmiot tworzący, o którym mowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.