Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia do Ustawy o PDOF

22 sierpnia 2014

19.09.2013 Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (na 2014 r.)

179

Wersja obowiązująca od 01.01.2014

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2014 - ... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2013 poz. 1171

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 19 września 2013 r.w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2014 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.*)

_________________________ *) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.11.2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1272).

ZałącznikTABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

 

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

12

19

b) pozostałe

1 m2

4

53

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

79

3

 

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

9

08

b) pozostałe

1 m2

5

58

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5

23

5

 

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

16

b) gęsi

1 sztuka

1

36

c) kaczki

1 sztuka

 

36

d) indyki

1 sztuka

 

88

6

 

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

46

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

90

c) gęsi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.