Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia do Ustawy o PDOP

9 września 2014

19.03.1999 Określenie górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej

191

Wersja obowiązująca od 01.01.1999

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

 

 

01.01.1999 - .... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 290

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 19 marca 1999 r.w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. nr 106, poz. 482 i nr 134, poz. 646, z 1994 r. nr 1, poz. 2, nr 43, poz. 163, nr 80, poz. 368, nr 87, poz. 406, nr 90, poz. 419, nr 113, poz. 547, nr 123, poz. 602 i nr 127, poz. 627, z 1995 r. nr 5, poz. 25, nr 86, poz. 433, nr 96, poz. 478, nr 133, poz. 654 i nr 142, poz. 704, z 1996 r. nr 25, poz. 113, nr 34, poz. 146, nr 90, poz. 405, nr 137, poz. 639 i nr 147, poz. 686, z 1997 r. nr 9, poz. 44, nr 28, poz. 153, nr 79, poz. 484, nr 96, poz. 592, nr 107, poz. 685, nr 118, poz. 754, nr 121, poz. 770, nr 123, poz. 776 i 777, nr 137,poz. 926, nr 139, poz. 932-934, nr 140, poz. 939 i nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. nr 60, poz. 383, nr 108, poz. 685, nr 117, poz. 756, nr 137, poz. 887, nr 144, poz. 931 i nr 162, poz. 1112 i 1121) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Górną granicę składek płaconych przez organizacje spółdzielcze, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, określa się:

1) w przypadku sk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.