Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia do Ustawy o PDOF

26 sierpnia 2014

17.12.2002 Prowadzenie ewidencji zatrudnienia

187

Wersja obowiązująca od 01.01.2003 do 31.12.2018

Rozporządzenie utraciło moc ze względu na uchylenie podstawy prawnej.

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2003 - 31.12.2018 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2002 Nr 219 poz. 1838

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 17 grudnia 2002 r.w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji zatrudnienia przez podatników, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.