Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia do Ustawy o PDOP

23 marca 2015

12.03.2015 Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowe zaniechanie poboru wpłat z zysku

155

Wersja obowiązująca od 07.04.2015 r.

Dotyczy: jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w likwidacji

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

 

 

07.04.2015 - .... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2015 poz. 399

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 12 marca 2015w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w likwidacji, uzyskanych w w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę