Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia do Ustawy o PDOF

27 stycznia 2015

09.10.2015 Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (na 2016 r.)

191

Wersja obowiązująca od 01.01.2015

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2015 - ... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2014 poz. 1558

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 31 października 2014 r.w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2015 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.*)

_________________________ *) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.09.2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1171).

ZałącznikTABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

12

46

b) pozostałe

1 m2

4

63

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

85

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

9

28

b) pozostałe

1 m2

5

70

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5

35

5

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

 

 

 

1

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

16

b) gęsi

1 sztuka

39

c) kaczki

1 sztuka

37

d) indyki

1 sztuka

90

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

54

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.