Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W roku 2019 nasza spółka z o.o. osiągnie duży zysk. Czy już teraz zarząd może  wypłacić zaliczkę na dywidendę, jeśli umowa spółki nie wskazuje takiej możliwości? 

ODPOWIEDŹ


Aby w spółce z o.o. można było wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, umowa spółki musi przewiadywać taką możliwość.   

UZASADNIENIE


Przesłanki wypłaty przez spółkę z o. o. zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy określają art. 194 i 195 Kodeksu spółek handlowych tj:

Art. 194. Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
 

W takiej sytuacji Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

W przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy będą zobowiązani zwrócć zaliczki w:
1)    całości – w przypadku odnotowania straty albo
2)    części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wywnioskować, iż możliwość wypłacenia zaliczek uzależniona jest od:

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę