Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

25 marca 2015

Skutki podatkowe otrzymania przez pracowników kwiatów i upominku rzeczowego z okazji jubileuszu pracy zawodowej

182

Otrzymanie przez jubilata upominku rzeczowego stanowić będzie dla niego nieodpłatne świadczenie i tym samym podlegać będzie opodatkowaniu. Natomiast otrzymanie kwiatów, nie stanowi przychodu i tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2015 roku nr IBPBII/1/415-944/14/MK

Sytuacja Podatnika

Pracodawca zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (art. 38 ust. 2 i 3 ustawy) wypłaca nagrody jubileuszowe oraz odprawy w związku z przejściem na emeryturę i rentę. Oprócz nagrody finansowej pracownik otrzymuje kwiaty oraz upominek rzeczowy zakupiony ze środków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z ogólną zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jako jedno ze źródeł określonych w ustawie o podatku dochodowym ustawodawca wskazał, zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne (.....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.