Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA

27 stycznia 2015

Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi zamieszkałemu we Francji

197

Pracownik zatrudniony przez polską firmę, posiadający rezydencję podatkową we Francji, wykonujący swoje obowiązki pracownicze we Francji podlega opodatkowaniu w tym właśnie kraju, według francuskich przepisów podatkowych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2015 roku nr IBPBII/1/415-1001/14/BP.

Sytuacja Podatnika

Spółka z o.o. zatrudniła w oparciu o umowę o pracę obywatela Francji, który ma stałe miejsce zamieszkania we Francji i tam też jest podatnikiem podatku dochodowego. Praca na rzecz polskiego pracodawcy jest świadczona we Francji. Dodatkowo Spółka nie posiada we Francji żadnego oddziału, przedstawicielstwa ani stałej placówki.

Czy Spółka powinna odprowadzać w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi zamieszkującemu we Francji?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Ustawodawca Polski w art. 3 ust. 2b zawarł otwarty katalog dochodów, które podlegają rozliczeniu na terytorium Rzeczypospolitej. W przepisie tym przewidziano opodatkowanie oparte na zasadzie źródła. Jeżeli źródło przychodów nierezydenta znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, to Rzeczpospolita Polska ma prawo opodatkować dochody uzyskane z tego źródła na zasadach obowiązujących w tym Państwie (ograniczony obowiązek podatkowy).

W przedmiotowej sytuacji odnieść się również należy do ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Francją. Przepisy tej ustawy mają "pierwszeństwo" przed krajowymi normami prawnymi. Stąd w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.