Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

9 lutego 2011

Opodatkowanie świadczeń zasądzonych w związku z wypadkiem przy pracy

313

Wypłacone w terminie odsetki od renty wyrównawczej przyznanej wyrokiem sądu za utratę zdolności zarobkowej na skutek wypadku przy pracy, nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wynika to ze stanowiska Ministra Finansów z dnia 29 październi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.