Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

7 czerwca 2015

Określenie wartości przychodu pracownika w związku z noclegami w czasie podróży

194

Jeżeli pracodawca ponosi wydatki na nocleg pracowników, w związku z ich wyjazdami w ramach obowiązków pracowniczych, to wartość tego świadczenia będzie stanowiła dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Przychód ten jednak będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2015 roku nr IBPBII/1/4511-87/15/BJ.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca (Spółka o.o.) prowadzi działalność handlową, m.in poprzez pracowników (handlowców) zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy, dla których siedziba spółki nie jest ich miejscem świadczenia pracy. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych pracownicy (handlowcy) będą musieli wyjeżdżać do różnych miejsc na terenie całego kraju, poza siedzibę pracodawcy a jednocześnie poza miejsce zamieszkania pracownika. Prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych będzie wymagało od pracowników (handlowców) nocowania w hotelu, aby w określonym czasie wynikającym z kontaktów handlowych pracodawcy i kontrahenta dotrzeć do kontrahenta. Odpłatność za noclegi będzie regulowana przez pracodawcę na podstawie dokumentów (faktury) przedstawionej przez pracowników (handlowców).

Czy wartość noclegu finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pracownik nie odbywa co prawda podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez pracownika?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Po zapoznaniu się ze sprawą Dyrektor powołał się na zasadę o powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która to mówi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Świadczenia w postaci zapewnien...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.