Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

2 lutego 2015

Odszkodowanie otrzymane z tytułu wypadku przy pracy na mocy ugody sądowej z pracodawcą brytyjskim

291

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych obywatel polski jest rezydentem polskim i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości uzyskanych dochodów. Jako pracownik był zatrudniony w ramach umowy o pracę w brytyjskiej spółce i na podstawie przepisów prawa brytyjskiego. Praca była wykonywana w Wielkiej Brytanii. W wyniku wypadku przy pracy zostało mu przyznane i wypłacone odszkodowanie (na mocy zawartej z pracodawcą sądowej ugody). Kwota odszkodowania obejmowała zarówno zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu, jak i wartość utraconych korzyści z tytułu utraty możliwości podjęcia pracy zawodowej w przyszłości. Wypłacone odszkodowanie podlega w Wielkiej Brytanii zwolnieniu lub wyłączeniu (tj. podatek nie został tam pobrany). Czy uzyskany przychód w postaci otrzymanego odszkodowania podlegać będzie również zwolnieniu podatkowemu w rozumieniu przepisów polskiego prawa podatkowego?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, otrzymane na podstawie ugody sądowej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.