Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

10 lutego 2015

Wzór oświadczenia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek - osoby fizyczne

192

Plik do pobrania

...........................................................

miejscowość, data

Dane podatnika

…........................................

............................................

............................................

Naczelnik Urzędu Skarbowego

…...................................................

…...................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

o wyborze uproszczonej formie wpłaty zaliczek – osoby fizyczne

Zgodnie z art. 44 ust. 6c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę