Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA

2 lutego 2015

Wydatki promocyjno-informacyjne dotyczące realizacji projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej

264

Zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wymogami określonymi w art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 roku Spółka, w przypadku projektów inwestycyjnych dofinansowanych w 85% ze środków unijnych zobowiązana jest do promocji w/w projektów. Czy koszty promocji projektów, a w szczególności koszt ogłoszeń prasowych promujących  projekt,  koszt  billboardu,  koszt  tablic  informacyjnych i  pamiątkowych,  powiększają  wartość  początkową  wytworzonego lub ulepszonego środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Wydatki poniesione w związku z realizacją ob...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.