Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , NIERUCHOMOŚCI

3 marca 2015

Wydatki na remont mieszkania przeznaczonego do dalszej odsprzedaży

193

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na handlu nieruchomościami. Dokonuję nabycia mieszkań na rynku wtórnym. W celu dalszej odsprzedaży dokonuję drobnych remontów. Czy w tym przypadku podatek od czynności cywilnoprawnych jest kosztem uzyskania przychodu - mieszkanie jest towarem handlowym? Mieszkanie zakupione w 2014 roku - nie sprzedane na dzień 31 grudnia 2014 roku jest zapasem. Czy koszty remontu związane z tym mieszkaniem powiększaj wartość zapasu czy też są kosztem roku 2014?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy nabyta nieruchomość przeznaczona do dalszej odsprzedaży nie została sprzedana na dzień 31 grudnia 2014 roku, wartość tej nieruchomości wraz z kosztami materiałów i usług związanych z remontem będzie zwiększać stan zapasów na koniec tego roku. Podatek od czynności cywilnoprawnych, jako że nie został wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a obowiązek jego zapłaty wiąże się z zakupem nieruchomości będzie stanowić koszt podatkowy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof. Należy zatem uznać, iż wszystkie wydatki, które Pan ponosi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a wydatki te są uzasadnione racjonalnie i gospodarczo i związane z działalnością gospodarczą, będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów, sposób ewidencjonowania poszczególnych zdarzeń gospodarczych, w tym nabycie towarów handlowych, kosztów ubocznych oraz pozostałych wydatków określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jak również objaśnienia do ww. podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Z pytania wynika, że dokonuje Pan zakupu nieruchomości w celu jej dalszej odsprzedaży. Zatem zgodnie z § 3 ust. 1 wyżej wskazane...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.