Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE , NIERUCHOMOŚCI

2 lipca 2015

Wybór formy opodatkowania w przypadku najmu prywatnego

169

Wynajęłam garaż sąsiadowi tylko na jeden miesiąc za 250 zł. W jaki sposób i kiedy powinnam się rozliczyć z urzędem skarbowym ?

ODPOWIEDŹ

Wynajem nieruchomości przez osobę prywatną innej osobie można rozliczać w urzędzie skarbowym:

  • na zasadach ogólnych tj. wg skali podatkowej 18% lub 32% lub

  • w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Ponieważ w opisywanej sytuacji czytelniczka wynajęła garaż jednorazowo, za kwotę 250 zł, to wydaje się, że najlepszą formą opodatkowania otrzymanej kwoty będzie rozliczenie na zasadach ogólnych. W takim przypadku kwotę uzyskaną za wynajem - przychód, można pomniejszyć o koszty związane z miesięcznym utrzymaniem garażu np. opłaty administracyjne, ubezpieczenie garażu, prąd itd. Różnica pomiędzy kwotą uzyskaną za wynajem - przychodem, a poniesionymi kosztami podlega opodatkowaniu.

UZASADNIENIE

Osoba fizyczna nie prowadząca lub prowadząca działalność gospodarczą, w przypadku gdy uzyska dochody z najmu wykonywanego poza działalnością ma możliwość wyboru formy opodatkowania tych przychodów. Podatnik ma prawo wyboru czy przychody te opodatkować na zasadach ogólnych, czy też w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% - wydawałoby się, iż ta forma jest najkorzystniejsza.

Aby móc skorzystać z formy ryczałtowego opodatkowania przychodów z najmu wg stawki 8,5% Podatnik winien poinformować właściwy urząd skarbowy. Co do zasady w takim przypadku informację o sposobie wyboru formy opodatkowania należy złożyć w urzędzie skarbowym do 20 stycznia roku podatkowego, chyba że najem rozpoczyna się w trakcie roku podatkowego, wówczas składamy takie oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy świadczenie najmu. Wybór tej formy powoduje, iż przychód od najmu opodatkowany...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę