Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

3 marca 2015

Wpłaty na poczet dostaw towarów i usług w 2015 roku

228

Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży usług. Na poczet usług, które zostaną wykonane w przyszłych okresach otrzymuję zaliczki, często od osób fizycznych, które ewidencjonowane są przy pomocy kasy fiskalnej. Czy prawdą jest, że w 2015 roku otrzymane zaliczki stanowią przychód podatkowy z działalności?

ODPOWIEDŹ

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 1 stycznia 2015 dają możliwość potraktowania zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej jako przychód z działalności. Warunkiem takiego rozliczania jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty przychodu. Minister Finansów nie przewidział sformalizowanego druku dla tego zgłoszenia – wystarczy zatem zwykłe pismo.

UZASADNIENIE

Co do zasady zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) jak i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) ustawodawca wskazał, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art.14 ust. 3 updof i art. 12 ust. 4 pkt 1 updop). Z analizy wskazanych przepisów jednoznacznie wynika, iż otrzymana zaliczka nie jest przychodem w podatku dochodowym, przychód w tym zakresie powstaje dopiero w dacie wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi.

Z dniem 1 stycznia 2015 ustawodawca wprowadził nowe fakultatywne rozwiązanie w podatku dochodowym polegające na możliwości potraktowania zaliczek, które Przedsiębiorca ewidencjonuje na kasie fiskalnej jako przychód z działalności gospodarczej. Rozwiązanie to pozwala na ujednolicenie zasady opodatkowania zaliczki w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych dodano zapis, w myśl którego w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.