Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , NIERUCHOMOŚCI

20 października 2020

Uznanie wydatku na spłatę kredytu hipotecznego jako wydatku na własne cele mieszkaniowe

32

Wydatek na zakup lokalu mieszkalnego Nr 1 pokryty z kredytu hipotecznego, podlegać będzie odliczeniu od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 jako koszt uzyskania przychodu. Kredyt, w części która została przeznaczona na sfinansowanie nabycia w drodze zamiany lokalu mieszkalnego Nr 2, jest wydatkiem na cele mieszkaniowe, ponieważ wiązał się z realizacją celu mieszkaniowego Podatniczki, jakim był zakup lokalu mieszkalnego, w którym Podatniczka realizuje własne cele mieszkaniowe.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 15 września 2020 roku, nr 0114-KDIP3-2.4011.456.2020.2.AK.

Sytuacja Podatnika

24 maja 2010 roku Podatniczka kupiła lokal mieszkalny Nr 1 za kwotę 197.000 zł posiłkując się kredytem hipotecznym w wysokości 165.830 zł udzielonym przez Bank A. Data zaciągnięcia kredytu w banku A. to 20 maja 2010 r.

29 kwietnia 2015 roku Podatniczka zamieniła ten lokal mieszkalny na większy Nr 2, dopłacając uzgodnioną przez obydwie strony kwotę w wysokości 24.000 zł. Aby móc zrealizować wymianę Podatniczka zwróciła się z prośbą o udzielenie kredytu hipotecznego przez Bank B. W tym przypadku Bank B. spłacił pozostałą część kredytu zaciągniętego w Banku A. udzielając kredytu hipotecznego na kwotę 167.000 zł. Podstawowym celem kredytowania było sfinansowanie nabycia w drodze zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym Nr 2 oraz spłaty do wysokości aktualnego zadłużenia kredytu przeznaczonego i wykorzystanego na cele mieszkaniowe, zaciągniętego w innym banku. Data zaciągnięcia kredytu w Banku B. to 22 kwietnia 2015 r. Kredyt został wykorzystany w dwóch transzach:

I transza w wysokości 154.274,76 zł aktualnego zadłużenia na spłatę całkowitą zobowiązania Kredytobiorcy na rachunek kredytowy zgodnie z zaświadczeniem Banku A.

II transza w wysokości 12.725,24 zł z tytułu zamiany lokalu, na rachunek ówczesnego właściciela lokalu przy ul. K. Nr 2.

 

Stanowisko Dyrektora

1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a- c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a- c- przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Dyrektor uznał, że wydatek na nabycie, czyli cena zakupu lokalu mieszkalnego Nr 1, podlegać będzie odliczeniu od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 jako koszt uzyskania przychodu. Uwzględnienie tych wydatków w kosztach stanowi o zmniejszeniu dla podatnika przy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.