Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE , NIERUCHOMOŚCI

2 kwietnia 2015

Sprzedaż nieruchomości w działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową

199

Prowadzę działalność fryzjerską opodatkowaną w formie karty podatkowej. Usługi świadczę w lokalu handlowym, który zakupiłam kilka lat temu na potrzeby prowadzonej działalności. Zamierzam przenieść lokalizację swojej firmy bliżej centrum miasta i w związku z tym chcę sprzedać lokal, który obecnie posiadam. Czy sprzedaż ta jest objęta stawką karty podatkowej?

ODPOWIEDŹ

Jeśli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą nie zosłaty wyłączone przepisem art. 14 ust. 2c updof z przychodów, o których mowa art. 14 ust. 2 pkt 1 updof, to przyznana przez naczelnika urzędu skarbowego stawka karty podatkowej obejmuje również podatek należny od przychodów uzyskanych z tytułu zbycia takiego składnika majątku.

UZASADNIENIE

Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jak stanowi art. 14 ust. 2 pkt 1 lit.a) updof - przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (..) - wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2C (..)” I choć kartowicze są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czy też ewidencji wyposażenia, to fakt ten pozostaje bez znaczenia wobec przychodów uzyskanych z powyższego źródła.

Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, regulujące opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie przewidują jednak odrębnego opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku. Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania, gdyż nie wymaga prowadzenia ksiąg, składnia zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik opłaca stałą kwotę podatku, ustaloną na dany rok podatkowy w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Nie wiąże się ona z faktycznym obrotem osiąganym przez podatnika, a jest kalkulacją różnych parametrów, uwzględniających m.in. stan zatrudnienia, rodzaj i zakres działalności, a także grupę miejscowości, w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.