Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

7 czerwca 2015

Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

203

Obowiązek podatkowy ani zobowiązanie podatkowe w postaci zapłaty podatku dochodowego nie wystąpi gdyż odpłatnego zbycia lokalu w drodze umowy sprzedaży dokonano po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2015 roku nr IBPBII/2/4511-225/15/JG.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która poza prowadzoną działalnością gospodarczą dokonała sprzedaży odziedziczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Lokal został nabyty przez Wnioskodawcę w drodze spadku. Spadkodawcą był zmarły 6 maja 2008 r. ojciec Wnioskodawcy. W dniu 10 września 2008 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym ojcu. Sąd postanowił, że spadek po zmarłym nabyła w częściach równych żona spadkodawcy oraz jego córka.

W dniu 28 marca 2014 roku Sąd Rejonowy wydał postanowienie o podziale majątku dorobkowego i dziale spadku po spadkodawcy. Równocześnie orzeczony został obowiązek dokonania dopłaty na rzecz Wnioskodawcy ze strony żony spadkodawcy. Dopłata została orzeczona ze względu na przyznanie Wnioskodawcy mienia, którego wartość była mniejsza niż wysokość udziału Wnioskodawcy w masie spadkowej. Wnioskodawca uzyskał w ramach mienia po spadkodawcy m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W dniu 24 lipca 2014 r. Wnioskodawca zawarł umowę sprzedaży. Przedmiotem umowy sprzedaży było wspomniane odziedziczone spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Czy dokonanie sprzedaży odziedziczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego spowodowało powstanie zobowiązania podatkowego (podlega opodatkowaniu) na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.