Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

23 czerwca 2015

Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku z działem spadku i zniesieniem współwłasności

193

Kiedy spłata nie przekroczy wartości przysługującego udziału spadkowego, to nie otrzymuje się w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego, które przewyższałoby wartość odziedziczoną stanowiącą ułamkową część masy spadkowej. Otrzymana kwota nie wywołuje skutku w postaci powstania przychodu z odpłatnego zbycia, a więc nie podlega zgłoszeniu i opodatkowani.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 08 czerwca 2015 roku nr IBPBII/2/4511-314/15/HS

Sytuacja Podatnika

W dniu 26 września 2012 r. zmarła matka Wnioskodawcy. Na mocy dziedziczenia ustawowego spadek po zmarłej nabyło czworo jej dzieci – syn i trzy córki, w udziale po 1/4 każde. Nabycie w drodze spadku zostało stwierdzone prawomocnym postanowieniem sądu rejonowego. Jedynym składnikiem masy spadkowej było mieszkanie własnościowe.

Na mocy aktu notarialnego troje rodzeństwa dokonało działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości w ten sposób, że brat oraz jedna z sióstr przekazali innej siostrze swoje udziały, w efekcie czego udziały miały dwie osoby: siostra Wnioskodawcy – 3/4 oraz Wnioskodawca – 1/4.

W dniu 18 listopada 2014 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dokonane zostało zniesienie współwłasności nieruchomości na rzecz jednej osoby, która posiadała większy udział w nieruchomości. Wartość nieruchomości Sąd w postanowieniu określił na kwotę 105 000,00 zł i zasądził na rzecz Wnioskodawcy spłatę w kwocie 26 056,76 zł.

Wnioskodawca nadmienia, że dokonana na jego rzecz spłata ustalona przez Sąd jest niższa niż jego udział w nieruchomości i kwota 26 056,76 zł nie stanowi jej równowartości, czyli 1/4 udziału w nieruchomości, a jedynie jej część nieadekwatną do posiadanych udziałów.

Czy ww. kwota 26 056,76 zł stanowiąca spłatę uzyskaną w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności składnika masy spadkowej podlega zgłoszeniu i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego.

Z kolei w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zgodni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.