Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , POBÓR PODATKU (art. 25-28a)

17 lipca 2014

Przekształcenie w spółkę komandytowo-akcyjną, a możliwość opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy

226

Przekształcona Spółka komandytowo-akcyjna w celu ustalenia limitu uprawniającego ją do opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy uwzględnia również wartość przychodu tej spółki, z roku obrotowego sprzed przekształcenia.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 roku nr ILPB4/423-131/14-2/ŁM.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną. Spółka została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w obecną formę prawną w sierpniu 2013 r. W ostatnim roku podatkowym przed przekształceniem Spółka, będąc jeszcze spółką z o.o. nie przekroczyła kwoty przychodu ze sprzedaży (wraz z podatkiem od towarów i usług) będącej równowartością 1.200.000 euro. Po przekształceniu SKA przekroczyła limit 1.200.000 EUR przychodu ze sprzedaży (nie osiągnęła przychodu podatkowego). Do końca 2013 r. Wnioskodawca, analogicznie do pozostałych spółek osobowych, nie był podatnikiem podatku dochodowego, bowiem podatnikami byli jej wspólnicy. Z dniem 1 stycznia 2014 r., w następstwie nowelizacji ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. 

Czy biorąc powyższe pod uwagę Spółka będzie mogła w roku 2014 skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, określonej w art. 25 ust. lb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

 

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej: spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powstała przed dniem 1 stycznia 2014 r., kontynuuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, dokonaną przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wycenę podatkową składników majątkowych, w szczególności w zakresie dot...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.