Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , NIERUCHOMOŚCI

1 grudnia 2014

Prawo do stawki indywidualnej ulepszonego budynku niemieszkalnego

297

Podatnik ma możliwość do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie, jeśli budynek niemieszkalny został wprowadzony do ewidencji środków trwałych podatnika po raz pierwszy lub został on ulepszony w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywid...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.