Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik ma do wysłania 100 PIT-11 do różnych urzędów. Czy może to zlecić do biura rachunkowego, aby biuro zrobiło to elektronicznie?Jeśli tak, jakie dokumenty i gdzie należy złożyć? Czy wystarczy UPL do swojego urzędu? Czy można złożyć PIT-11 w formie papierowej do swojego urzędu, aby ten przesłał je do właściwych urzędów?

UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 roku.

Wprowadzane zmiany nałożyły na płatników, którzy sporządzają i przekazują do urzędów skarbowych imienne informacje o wysokości dochodów podatników podatku dochodowego dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) lub gdy informacje te w ich imieniu składa biuro rachunkowe - nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji.

Zatem nie może Pan złożyć dla 100 podatników PIT-11 w formie papierowej.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dokonać tego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym (BPE). Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niespełniające funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r, będą mieli możliwość podpisywania dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną danymi autoryzującymi, a jeśli chcą  aby deklaracja została złożona w ich imieniu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.