Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

21 maja 2014

Opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa w szkoleniu

211

Lekarze prowadzący działalność gospodarczą z tytułu udziału w szkoleniu uzyskają przychód z działalności, a na organizatorze nie spoczywa obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2014 roku nrIPPB1/415-1360/13-6/EC.

Sytuacja Podatnika

A. Sp. z o.o. prowadzi w Polsce działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży artykułów ortopedycznych oraz urządzeń medycznych służących do przeprowadzania operacji. Spółka należy do grupy kapitałowej A. z siedzibą w USA. Klientami Spółki są lekarze prowadzący działalność gospodarczą.

W celu zwiększenia sprzedaży Spółka pokrywa koszty uczestnictwa lekarzy w szkoleniach organizowanych za granicą przez zagraniczny podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej. Uczestnictwo w takim szkoleniu jest odpłatne i następuje na podstawie imiennego zaproszenia. W takich przypadkach Spółka pokrywa koszt uczestnika – lekarza prowadzącego klinikę, w której oferowane przez Spółkę produkty mogłyby znaleźć zastosowanie. Są to koszty dojazdu na miejsce i z powrotem (bilety lotnicze) oraz koszty zakwaterowania. Na organizowanych kongresach omawiane są wyłącznie urządzenia medyczne oferowane do sprzedaży przez Spółkę. Warsztatom nie towarzyszą inne imprezy o charakterze rozrywkowym. Spółki nie łączy z kursantami szkoleń żaden stosunek cywilnoprawny

Nadmienić należy, że w/w wydatki Spółka zalicza do koszty uzyskania przychodów. Prawidłowość takiego postępowania została potwierdzona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPB1/423-1057/13-2/MK z dnia 24 marca 2014 roku.

Odnosząc się do zaistniałej sytuacji Wnioskodawca zadał pytanie, czy uczestnicy konferencji w związku z poniesieniem kosztów organizacji wyjazdu przez Spółkę (przelot oraz zakwaterowanie), uzyskają przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia oraz przekazania informacji o przychodach (PIT—8C) w odniesieniu do uczestników szkoleń?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza dział...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.