Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , ROZLICZENIA PŁATNIKA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

7 czerwca 2015

Opodatkowanie należności z tytułu opinii zleconych biegłemu przez Sąd

288

Sąd jako płatnik na obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej sumy wynagrodzenia i poniesionych wydatków przy zastosowaniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20%. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 20%, koszty uzyskania przychodów może przy ustalaniu dochodu w zeznaniu podatkowym przyjąć w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2015 roku nr IBPBII/1/4511-109/15/MK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest biegłym prowadzącym działalność gospodarczą, ponadto na zlecenie sądów wykonuje opinie. Zlecone przez Sąd opinie wykonywane są przez Wnioskodawcę w ramach działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opinii tych Wnioskodawca nie wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W oparciu o zlecenie Sądu Rejonowego wyrażone w piśmie z listopada 2013 roku Wnioskodawca wykonał stosowną opinię. W marcu 2014 roku Sąd Rejonowy wydał postanowienie przyznające Wnioskodawcy należność za sporządzenie opinii w kwocie 5.640,12 zł. Przyznana kwota jest zgodna z sporządzonym przez Wnioskodawcę rachunkiem za wykonanie opinii. Postanowienie uprawomocniło się 3 kwietnia 2014 roku.

Przyznana kwota za wykonaną opinię w wysokości 5.640,12 zł wynikała z przedłożonych dowodów i wyliczeń rachunku, w którym wyszczególniono:

a. wynagrodzenie biegłego sądowego za wykonaną pracę w wysokości 4.797,42 zł obejmujące podatek VAT w kwocie 897,08 zł i wynagrodzenie w kwocie 3.900,34 zł;

b. poniesione wydatki przez biegłego sądowego do zwrotu w wysokości 842,70 zł obejmujące następujące kwoty: koszty wyjazdu służbowego, koszty przepisania na komputerze raportu, koszty zużycia materiałów biurowych i koszty usług pocztowych.

W miesiącu lipcu 2014 roku Oddział Finansowy Sądu Rejonowego wypłacił Wnioskodawcy należność za wykonaną opinię w kwocie 4.828,12 zł, pobierając równocześnie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 812 zł.

Jaka kwota i jaki sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych winien mieć miejsce w przypadku wypłaty należności biegłemu sądowemu przez Sąd za wykonaną opinię?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Na wstępie Dyrektor zauważył, że Sąd wypłaca wynagrodzenie biegłym sądowym w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.